Το Ινστιτούτο αναλαμβάνει τη σχεδίαση και την εκτύπωση κάθε εντύπου.

Η Εταιρία μας διαθέτει ένα σύγχρονο τμήμα DTP (ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπου) ικανό να καλύψει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ή ιδιώτη χρησιμοποιώντας μηχανήματα και προγράμματα νέας τεχνολογίας που μας δίνουν την δυνατότητα γρήγορα και αξιόπιστα να υλοποιήσουμε κάθε μέσο έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Αναφορικά οι τομείς που καλύπτουμε είναι:

 • Δημιουργικός Σχεδιασμός

 • Ηλεκτρονική Επεξεργασία

 • Δημιουργία νέων εικαστικών

 • Λογότυπα, Μελέτη & υλοποίηση εταιρικής ταυτότητας

 • Δημιουργία μακετών εντύπων, καταχωρήσεων, αφισών, προωθητικού υλικού

 • Γενική επιμέλεια ειδικών, εταιρικών, περιοδικών εκδόσεων, λευκωμάτων, ημερολογίων, κλπ.

 • Προετοιμασία και υποστήριξη εκδηλώσεων, εκθέσεων

 • Γενική επιμέλεια κάθε είδους έντυπου υλικού

 • Εκτυπώσεις μικρού τιράζ

 • Έγχρωμες offset εκτυπώσεις

 • Γενική επιμέλεια οπτικοακουστικής κάλυψης

 • Επεξεργασία παρουσιάσεων σε διαφάνειες

 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (Web-Sites)

 • Επεξεργασία multimedia παρουσιάσεων σε Video, Cd-Rom