ΙΔΕΕΑ - Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου

ΙΔΕΕΑ: Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου  - Εφημερίδα:  "Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου"