Νέα εξειδικευμένη υπηρεσία του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ

Yποστήριξη της εταιρείας σας στην Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, καθώς και Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της μέσω της μακρόχρονης εμπειρίας της στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και της πιστοποίησης του εκπροσώπου αυτής ως εσωτερικός ελεγκτής συστημάτων ποιότητας και περιβάλλοντος από την iqms-UK.

Τίτλος Εργασίας Είδος Εργασίας Παραδοτέα
Υποστήριξη στην Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικης Διαχειρησης ISO 14001:2015
  • Ανάπτυξη Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας (Πολιτική, Εγχειρίδιο, Διαδικασίες, Έγγραφα)
  • Υποστήριξη στην αρχική εφαρμογή του Συστήματος μέχρι την επιθεώρηση (Εσωτερική Επιθεώρηση, Ανασκόπηση Συστημάτων, συμπλήρωση εγγράφων)
  • Υποστήριξη κατά την επιθεώρηση των Συστημάτων από εξωτερικό φορέα μέχρι και την έκδοση των Πιστοποιητικών
Πολιτική, Εγχειρίδιο, Διαδικασίες, έγραφα συστήματος Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Πιστοποιητικο Περιβαλλοντικης Διαχειρησης ISO 14001:2015
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛ. ΤΟΥ ΙΔΕΕΑ 210 2825611, 210 6754419 Ή ΣΤΕΙΛΤΕ EMAIL ΣΤΟ sales@ideea.gr

Πάνω από 6.000 Συνεργεία μέλη στο Newsletter μας

Γράψου και εσύ για να ενημερώνεσαι για τα Σεμινάρια και όλες τις Δράσεις του ΙΔΕΕΑ