Αυτοκίνητο και Περιβάλλον

28,00

Αρχική/e-shop/Βιβλία/Αυτοκίνητο και Περιβάλλον

Το βιβλίο έχει στόχο την κάλυψη της διδακτικής ύλης του αντίστοιχου μαθήματος που διδάσκεται στα τεχνικά σχολεία και όχι μόνον. Απευθύνεται σε μαθητές, σπουδαστές και κάθε φίλο του αυτοκινήτου με σκοπό τον προβληματισμό όλων για τον κίνδυνο που λέγεται ρύπανση και την ευαισθητοποίηση όλων στην εφαρμογή Περιβαλλοντικής Συνείδησης.

Στα 5 κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζονται

 • Τα κυριότερα σώματα στη φύση
 • Η σύσταση της ατμόσφαιρας
 • Τα συνβατικά και εναλλακτικά καύσιμα
 • Οι τεχνολογίες των καθαρών αυτοκινήτων
 • Οι άμεσοι και οι έμμεσοι ρυπαντές που προέρχονται από το αυτοκίνητο και το συνεργείο
 • Ο τρόπος μέτρησης καυσαερίων και η τρέχουσα νομοθεσία
 • Η ανακύκλωση στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Η ηχορύπανση
 • Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που λαμβάνει η ελληνική πολιτεία
Δείγμα – Περιεχόμενα
Κατηγορία:

Περιγραφή

Συγγραφείς: Καπετανάκης Γ. – Καραμπίλας Π. – Κουντουράς Λ. – Κουτσούκος Β.


Το βιβλίο έχει στόχο την κάλυψη της διδακτικής ύλης του αντίστοιχου μαθήματος που διδάσκεται στα τεχνικά σχολεία και όχι μόνον. Απευθύνεται σε μαθητές, σπουδαστές και κάθε φίλο του αυτοκινήτου με σκοπό τον προβληματισμό όλων για τον κίνδυνο που λέγεται ρύπανση και την ευαισθητοποίηση όλων στην εφαρμογή Περιβαλλοντικής Συνείδησης.

 • Περιβάλλον
 • Τα κυριότερα σώματα στη φύση
 • Η Ατμόσφαιρα της Γης και η σύστασή της
 • Κινητήρας φυσικού αερίου, μεθανόλης, υδρογόνου, ηλεκτρικό-ηλιακό αυτοκίνητο)
 • Καυσαέρια από τις ΜΕΚ
 • Προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Υποχρεωτικός περιοδικός έλεγχος
 • ΚΤΕΟ – ΚΕΚ – Φορητοί αναλυτές
 • Όρια εκπομπών καυσαερίων κατά την Ελληνική Νομοθεσία
 • Ρύθμιση καυσαερίων
 • Ο μόλυβδος και η επίδρασή του
 • Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
 • Ψυκτικό φρέον CFC
 • Εκπομπές ρύπων και στερεά ή υγρά απόβλητα από συνεργεία αυτοκινήτων
 • Ανακύκλωση εξαρτημάτων
 • Ανακύκλωση μεταλλικών τμημάτων, πλαστικών – γυαλιών
 • Ανακύκλωση καταλυτών, μπαταριών, λιπαντικών, υγρών φρένων και αντιψυκτικού
 • Ηχορύπανση, έλεγχος, προδιαγραφές, συνέπειες ηχορύπανσης
 • Μέτρα της πολιτείας για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Ισχύουσα Νομοθεσία
Δείτε Δείγμα και τα Περιεχόμενα

Προσεχή Σεμινάρια/Ημερίδες

Επικοινωνία

Σαρανταπόρου 70, Χαλάνδρι 15231

Phone: 2106754419 / 2102825611

Web: www.ideea.gr

Go to Top